Kontakt

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. Gen. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
e-mail: lbn@badanianarracyjne.pl