Skontaktuj się
Uniwersytet SWPS, Wydział zamiejscowy w Poznaniu
ul. Gen. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
e-mail: lbn@badanianarracyjne.pl