Laboratorium

Jesteśmy zespołem badaczy z Uniwersytetu SWPS, którzy prowadzą interdyscyplinarne badania naukowe z pogranicza psychologii, informatyki, językoznawstwa i innych nauk humanistycznych.

Interesuje nas to, jak osobowość i inne właściwości psychologiczne człowieka wpływają na sposób tworzenia przez niego opowieści o swoim życiu oraz ważnych wydarzeniach życiowych. Ciekawi nas również, jakie znaczenie ma charakterystyczny dla danej osoby sposób konstruowania opowieści, gdy zmaga się ona z różnego rodzaju trudnościami i wyzwaniami życiowymi.

W naszych badaniach wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne w zakresie komputerowej analizy tekstu. Tworzymy standardy badań narracyjnych w języku polskim i pełnimy rolę partnera w projektach rozwijania infrastruktury naukowej ułatwiającej dostęp do rozwiązań informatycznych badaczom z obszaru nauk społecznych i sphumanistycznych.


ZESPÓŁ

Dr Mariusz Zięba (Kierownik Laboratorium) – adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Osobowości, oraz kierownik Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Naukowo zajmuje się psychologią traumy i kryzysów życiowych, psychologią narracyjną oraz psychologią pozytywną.

Dr Magdalena Kowalska – adiunkt Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Wykonawca w projekcie “Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne” kierowanym przez dra Mariusza Ziębę. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Bada możliwości zastosowania kategorii teoretycznoliterackich takich jak narracja, narrator, gatunek, schemat fabularny w analizie wywiadów narracyjnych oraz ich użyteczność do oceny stanu badanych.

Mgr Natalia Kowalska – absolwentka psychologii na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS. Bada wpływ przekonań na temat siebie i świata oraz priorytetyzowania pozytywności na podejmowanie przez pacjentki onkologiczne zachowań prozdrowotnych i prewencyjnych. Prowadzi wywiady narracyjne w ramach projektu “Opowieści o wydarzeniach z życia”. Interesują ją zachowania w obliczu kryzysu i traumy, psychologia w edukacji, a także systemowe podejście w psychoterapii. Pracuje w jednej z poznańskich szkół oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS.

Mgr Wiktoria Mieleszczenko-Kowszewicz – Doktorantka studiów interdyscyplinarnych “ICT&Psychology” na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.  Absolwentka psychologii oraz pedagogiki. Interesuje ją wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy badawczej, a w szczególności metod przetwarzania języka naturalnego, które pozwalają na szybką analizę dużych partii tekstu. W swoim projekcie badawczym będzie szukała predyktorów PTSD w narracjach osób, które doświadczyły traumy. Psycholog w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą.

Julia Bilarzewska – studentka trzeciego roku psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Tomasz Maślany – student psychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, od kilkunastu lat związany z technologiami informatycznymi. W obszarze jego zainteresowań jest psychologia społeczna oraz interwencja kryzysowa. Z dużą ciekawością poszukuje pomostu i porozumienia pomiędzy technologią oraz człowiekiem.

Katarzyna Pielecka – studentka czwartego roku psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Na co dzień interesuje się psychodietetyką.

Paulina Probe– studentka pierwszego roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, absolwentka kognitywistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. W pracy magisterskiej badała kompetencje społeczne u sprawców przestępstw seksualnych. W życiu zawodowym postara się łączyć zainteresowanie psychologią sądową oraz kliniczną.