Laboratorium badań narracyjnych
W Laboratorium Badań Narracyjnych prowadzimy interdyscyplinarne badania naukowe z pogranicza psychologii, informatyki, oraz językoznawstwa i innych nauk humanistycznych. Interesuje nas to, jak osobowość i inne właściwości psychologiczne człowieka wpływają na sposób tworzenia przez niego opowieści o ważnych wydarzeniach życiowych.

Laboratorium

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem badaczy z Uniwersytetu SWPS, którzy prowadzą interdyscyplinarne badania naukowe z pogranicza psychologii, informatyki, językoznawstwa i innych nauk humanistycznych.

Co badamy?

Interesuje nas to, jak osobowość i inne właściwości psychologiczne człowieka wpływają na sposób tworzenia przez niego opowieści o swoim życiu oraz ważnych wydarzeniach życiowych. Ciekawi nas również, jakie znaczenie ma charakterystyczny dla danej osoby sposób konstruowania opowieści, gdy zmaga się ona z różnego rodzaju trudnościami i wyzwaniami życiowymi.

Jak wyglądają nasze badania?

W naszych badaniach wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne w zakresie komputerowej analizy tekstu. Tworzymy standardy badań narracyjnych w języku polskim i pełnimy rolę partnera w projektach rozwijania infrastruktury naukowej ułatwiającej dostęp do rozwiązań informatycznych badaczom z obszaru nauk społecznych i humanistycznych.

Nasz zespół

Dr Mariusz Zięba

(Kierownik Laboratorium) – adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Osobowości, oraz kierownik Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Naukowo zajmuje się psychologią traumy i kryzysów życiowych, psychologią narracyjną oraz psychologią pozytywną.

Dr Magdalena Kowalska

Adiunkt Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Wykonawca w projekcie “Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne” kierowanym przez dra Mariusza Ziębę. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Bada możliwości zastosowania kategorii teoretycznoliterackich takich jak narracja, narrator, gatunek, schemat fabularny w analizie wywiadów narracyjnych oraz ich użyteczność do oceny stanu badanych.

Mgr Katarzyna Wiecheć

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w Zakładzie Psychologii Klinicznej oraz studentka studiów podyplomowych Terapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Wykonawca w projekcie badawczym “Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne” (kierownik projektu: dr Mariusz Zięba) w ramach stypendium Narodowego Centrum Nauki.

Mgr Wiktoria Mieleszczenko-Kowszewicz

Doktorantka studiów interdyscyplinarnych “ICT&Psychology” na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.  Absolwentka psychologii oraz pedagogiki. Interesuje ją wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy badawczej, a w szczególności metod przetwarzania języka naturalnego, które pozwalają na szybką analizę dużych partii tekstu. W swoim projekcie badawczym będzie szukała predyktorów PTSD w narracjach osób, które doświadczyły traumy. Psycholog w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą.